Vi tillhandahåller en mängd tjänster inom data och IT.

Vi har lagt stor vikt på molntjänster där vi kan erbjuda det mesta som ett företag (eller privatperson) behöver.

Till exempel:

  • Microsoft 365
  • Hosting
  • Fildelning
  • Antivirus
  • Backup

För mer info. titta i vår webbshop